Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Morava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Morava, hasicí přístroje Dolní Morava, školení na hasicí přístroje Dolní Morava, prodej hasicích systémů Dolní Morava, prodej hasicích přístrojů Dolní Morava, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Morava, Tepostop Dolní Morava, firestop Dolní Morava, hasicí systémy Dolní Morava, hasicí zařízení Dolní Morava, hasicí přístroje Dolní Morava, požární ochrana Dolní Morava, stabilní hasicí zařízení Dolní Morava, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Morava, automatický hasicí systém Dolní Morava, samočinný hasicí systém Dolní Morava, hasit CO2 Dolní Morava, hasit oxid uhličitý Dolní Morava, hasit s inergen Dolní Morava, čisté hasivo Dolní Morava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Morava, vodní hasící přístroj Dolní Morava, sněhový hasící přístroj Dolní Morava, pěnový hasící přístroj Dolní Morava, požární zabezpečení Dolní Morava, požární bezpečnost Dolní Morava, protipožární ochrana Dolní Morava, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Morava, hasící syytémy serverovny Dolní Morava,hasící filter Dolní Morava, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Morava, hasící systémy pro autobusy Dolní Morava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.