Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Město

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Město, hasicí přístroje Dolní Město, školení na hasicí přístroje Dolní Město, prodej hasicích systémů Dolní Město, prodej hasicích přístrojů Dolní Město, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Město, Tepostop Dolní Město, firestop Dolní Město, hasicí systémy Dolní Město, hasicí zařízení Dolní Město, hasicí přístroje Dolní Město, požární ochrana Dolní Město, stabilní hasicí zařízení Dolní Město, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Město, automatický hasicí systém Dolní Město, samočinný hasicí systém Dolní Město, hasit CO2 Dolní Město, hasit oxid uhličitý Dolní Město, hasit s inergen Dolní Město, čisté hasivo Dolní Město, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Město, vodní hasící přístroj Dolní Město, sněhový hasící přístroj Dolní Město, pěnový hasící přístroj Dolní Město, požární zabezpečení Dolní Město, požární bezpečnost Dolní Město, protipožární ochrana Dolní Město, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Město, hasící syytémy serverovny Dolní Město,hasící filter Dolní Město, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Město, hasící systémy pro autobusy Dolní Město, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.