Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lutyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lutyně, hasicí přístroje Dolní Lutyně, školení na hasicí přístroje Dolní Lutyně, prodej hasicích systémů Dolní Lutyně, prodej hasicích přístrojů Dolní Lutyně, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lutyně, Tepostop Dolní Lutyně, firestop Dolní Lutyně, hasicí systémy Dolní Lutyně, hasicí zařízení Dolní Lutyně, hasicí přístroje Dolní Lutyně, požární ochrana Dolní Lutyně, stabilní hasicí zařízení Dolní Lutyně, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lutyně, automatický hasicí systém Dolní Lutyně, samočinný hasicí systém Dolní Lutyně, hasit CO2 Dolní Lutyně, hasit oxid uhličitý Dolní Lutyně, hasit s inergen Dolní Lutyně, čisté hasivo Dolní Lutyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lutyně, vodní hasící přístroj Dolní Lutyně, sněhový hasící přístroj Dolní Lutyně, pěnový hasící přístroj Dolní Lutyně, požární zabezpečení Dolní Lutyně, požární bezpečnost Dolní Lutyně, protipožární ochrana Dolní Lutyně, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lutyně, hasící syytémy serverovny Dolní Lutyně,hasící filter Dolní Lutyně, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lutyně, hasící systémy pro autobusy Dolní Lutyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.