Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lomná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lomná, hasicí přístroje Dolní Lomná, školení na hasicí přístroje Dolní Lomná, prodej hasicích systémů Dolní Lomná, prodej hasicích přístrojů Dolní Lomná, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lomná, Tepostop Dolní Lomná, firestop Dolní Lomná, hasicí systémy Dolní Lomná, hasicí zařízení Dolní Lomná, hasicí přístroje Dolní Lomná, požární ochrana Dolní Lomná, stabilní hasicí zařízení Dolní Lomná, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lomná, automatický hasicí systém Dolní Lomná, samočinný hasicí systém Dolní Lomná, hasit CO2 Dolní Lomná, hasit oxid uhličitý Dolní Lomná, hasit s inergen Dolní Lomná, čisté hasivo Dolní Lomná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lomná, vodní hasící přístroj Dolní Lomná, sněhový hasící přístroj Dolní Lomná, pěnový hasící přístroj Dolní Lomná, požární zabezpečení Dolní Lomná, požární bezpečnost Dolní Lomná, protipožární ochrana Dolní Lomná, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lomná, hasící syytémy serverovny Dolní Lomná,hasící filter Dolní Lomná, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lomná, hasící systémy pro autobusy Dolní Lomná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.