Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lochov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lochov, hasicí přístroje Dolní Lochov, školení na hasicí přístroje Dolní Lochov, prodej hasicích systémů Dolní Lochov, prodej hasicích přístrojů Dolní Lochov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lochov, Tepostop Dolní Lochov, firestop Dolní Lochov, hasicí systémy Dolní Lochov, hasicí zařízení Dolní Lochov, hasicí přístroje Dolní Lochov, požární ochrana Dolní Lochov, stabilní hasicí zařízení Dolní Lochov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lochov, automatický hasicí systém Dolní Lochov, samočinný hasicí systém Dolní Lochov, hasit CO2 Dolní Lochov, hasit oxid uhličitý Dolní Lochov, hasit s inergen Dolní Lochov, čisté hasivo Dolní Lochov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lochov, vodní hasící přístroj Dolní Lochov, sněhový hasící přístroj Dolní Lochov, pěnový hasící přístroj Dolní Lochov, požární zabezpečení Dolní Lochov, požární bezpečnost Dolní Lochov, protipožární ochrana Dolní Lochov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lochov, hasící syytémy serverovny Dolní Lochov,hasící filter Dolní Lochov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lochov, hasící systémy pro autobusy Dolní Lochov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.