Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Libochová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Libochová, hasicí přístroje Dolní Libochová, školení na hasicí přístroje Dolní Libochová, prodej hasicích systémů Dolní Libochová, prodej hasicích přístrojů Dolní Libochová, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Libochová, Tepostop Dolní Libochová, firestop Dolní Libochová, hasicí systémy Dolní Libochová, hasicí zařízení Dolní Libochová, hasicí přístroje Dolní Libochová, požární ochrana Dolní Libochová, stabilní hasicí zařízení Dolní Libochová, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Libochová, automatický hasicí systém Dolní Libochová, samočinný hasicí systém Dolní Libochová, hasit CO2 Dolní Libochová, hasit oxid uhličitý Dolní Libochová, hasit s inergen Dolní Libochová, čisté hasivo Dolní Libochová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Libochová, vodní hasící přístroj Dolní Libochová, sněhový hasící přístroj Dolní Libochová, pěnový hasící přístroj Dolní Libochová, požární zabezpečení Dolní Libochová, požární bezpečnost Dolní Libochová, protipožární ochrana Dolní Libochová, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Libochová, hasící syytémy serverovny Dolní Libochová,hasící filter Dolní Libochová, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Libochová, hasící systémy pro autobusy Dolní Libochová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.