Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lažany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lažany, hasicí přístroje Dolní Lažany, školení na hasicí přístroje Dolní Lažany, prodej hasicích systémů Dolní Lažany, prodej hasicích přístrojů Dolní Lažany, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lažany, Tepostop Dolní Lažany, firestop Dolní Lažany, hasicí systémy Dolní Lažany, hasicí zařízení Dolní Lažany, hasicí přístroje Dolní Lažany, požární ochrana Dolní Lažany, stabilní hasicí zařízení Dolní Lažany, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lažany, automatický hasicí systém Dolní Lažany, samočinný hasicí systém Dolní Lažany, hasit CO2 Dolní Lažany, hasit oxid uhličitý Dolní Lažany, hasit s inergen Dolní Lažany, čisté hasivo Dolní Lažany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lažany, vodní hasící přístroj Dolní Lažany, sněhový hasící přístroj Dolní Lažany, pěnový hasící přístroj Dolní Lažany, požární zabezpečení Dolní Lažany, požární bezpečnost Dolní Lažany, protipožární ochrana Dolní Lažany, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lažany, hasící syytémy serverovny Dolní Lažany,hasící filter Dolní Lažany, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lažany, hasící systémy pro autobusy Dolní Lažany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.