Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Lánov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Lánov, hasicí přístroje Dolní Lánov, školení na hasicí přístroje Dolní Lánov, prodej hasicích systémů Dolní Lánov, prodej hasicích přístrojů Dolní Lánov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Lánov, Tepostop Dolní Lánov, firestop Dolní Lánov, hasicí systémy Dolní Lánov, hasicí zařízení Dolní Lánov, hasicí přístroje Dolní Lánov, požární ochrana Dolní Lánov, stabilní hasicí zařízení Dolní Lánov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Lánov, automatický hasicí systém Dolní Lánov, samočinný hasicí systém Dolní Lánov, hasit CO2 Dolní Lánov, hasit oxid uhličitý Dolní Lánov, hasit s inergen Dolní Lánov, čisté hasivo Dolní Lánov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Lánov, vodní hasící přístroj Dolní Lánov, sněhový hasící přístroj Dolní Lánov, pěnový hasící přístroj Dolní Lánov, požární zabezpečení Dolní Lánov, požární bezpečnost Dolní Lánov, protipožární ochrana Dolní Lánov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Lánov, hasící syytémy serverovny Dolní Lánov,hasící filter Dolní Lánov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Lánov, hasící systémy pro autobusy Dolní Lánov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.