Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Krupá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Krupá, hasicí přístroje Dolní Krupá, školení na hasicí přístroje Dolní Krupá, prodej hasicích systémů Dolní Krupá, prodej hasicích přístrojů Dolní Krupá, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Krupá, Tepostop Dolní Krupá, firestop Dolní Krupá, hasicí systémy Dolní Krupá, hasicí zařízení Dolní Krupá, hasicí přístroje Dolní Krupá, požární ochrana Dolní Krupá, stabilní hasicí zařízení Dolní Krupá, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Krupá, automatický hasicí systém Dolní Krupá, samočinný hasicí systém Dolní Krupá, hasit CO2 Dolní Krupá, hasit oxid uhličitý Dolní Krupá, hasit s inergen Dolní Krupá, čisté hasivo Dolní Krupá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Krupá, vodní hasící přístroj Dolní Krupá, sněhový hasící přístroj Dolní Krupá, pěnový hasící přístroj Dolní Krupá, požární zabezpečení Dolní Krupá, požární bezpečnost Dolní Krupá, protipožární ochrana Dolní Krupá, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Krupá, hasící syytémy serverovny Dolní Krupá,hasící filter Dolní Krupá, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Krupá, hasící systémy pro autobusy Dolní Krupá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.