Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Kralovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Kralovice, hasicí přístroje Dolní Kralovice, školení na hasicí přístroje Dolní Kralovice, prodej hasicích systémů Dolní Kralovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Kralovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Kralovice, Tepostop Dolní Kralovice, firestop Dolní Kralovice, hasicí systémy Dolní Kralovice, hasicí zařízení Dolní Kralovice, hasicí přístroje Dolní Kralovice, požární ochrana Dolní Kralovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Kralovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Kralovice, automatický hasicí systém Dolní Kralovice, samočinný hasicí systém Dolní Kralovice, hasit CO2 Dolní Kralovice, hasit oxid uhličitý Dolní Kralovice, hasit s inergen Dolní Kralovice, čisté hasivo Dolní Kralovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Kralovice, vodní hasící přístroj Dolní Kralovice, sněhový hasící přístroj Dolní Kralovice, pěnový hasící přístroj Dolní Kralovice, požární zabezpečení Dolní Kralovice, požární bezpečnost Dolní Kralovice, protipožární ochrana Dolní Kralovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Kralovice, hasící syytémy serverovny Dolní Kralovice,hasící filter Dolní Kralovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Kralovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Kralovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.