Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Kounice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Kounice, hasicí přístroje Dolní Kounice, školení na hasicí přístroje Dolní Kounice, prodej hasicích systémů Dolní Kounice, prodej hasicích přístrojů Dolní Kounice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Kounice, Tepostop Dolní Kounice, firestop Dolní Kounice, hasicí systémy Dolní Kounice, hasicí zařízení Dolní Kounice, hasicí přístroje Dolní Kounice, požární ochrana Dolní Kounice, stabilní hasicí zařízení Dolní Kounice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Kounice, automatický hasicí systém Dolní Kounice, samočinný hasicí systém Dolní Kounice, hasit CO2 Dolní Kounice, hasit oxid uhličitý Dolní Kounice, hasit s inergen Dolní Kounice, čisté hasivo Dolní Kounice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Kounice, vodní hasící přístroj Dolní Kounice, sněhový hasící přístroj Dolní Kounice, pěnový hasící přístroj Dolní Kounice, požární zabezpečení Dolní Kounice, požární bezpečnost Dolní Kounice, protipožární ochrana Dolní Kounice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Kounice, hasící syytémy serverovny Dolní Kounice,hasící filter Dolní Kounice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Kounice, hasící systémy pro autobusy Dolní Kounice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.