Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Kalná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Kalná, hasicí přístroje Dolní Kalná, školení na hasicí přístroje Dolní Kalná, prodej hasicích systémů Dolní Kalná, prodej hasicích přístrojů Dolní Kalná, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Kalná, Tepostop Dolní Kalná, firestop Dolní Kalná, hasicí systémy Dolní Kalná, hasicí zařízení Dolní Kalná, hasicí přístroje Dolní Kalná, požární ochrana Dolní Kalná, stabilní hasicí zařízení Dolní Kalná, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Kalná, automatický hasicí systém Dolní Kalná, samočinný hasicí systém Dolní Kalná, hasit CO2 Dolní Kalná, hasit oxid uhličitý Dolní Kalná, hasit s inergen Dolní Kalná, čisté hasivo Dolní Kalná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Kalná, vodní hasící přístroj Dolní Kalná, sněhový hasící přístroj Dolní Kalná, pěnový hasící přístroj Dolní Kalná, požární zabezpečení Dolní Kalná, požární bezpečnost Dolní Kalná, protipožární ochrana Dolní Kalná, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Kalná, hasící syytémy serverovny Dolní Kalná,hasící filter Dolní Kalná, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Kalná, hasící systémy pro autobusy Dolní Kalná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.