Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Hradiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Hradiště, hasicí přístroje Dolní Hradiště, školení na hasicí přístroje Dolní Hradiště, prodej hasicích systémů Dolní Hradiště, prodej hasicích přístrojů Dolní Hradiště, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Hradiště, Tepostop Dolní Hradiště, firestop Dolní Hradiště, hasicí systémy Dolní Hradiště, hasicí zařízení Dolní Hradiště, hasicí přístroje Dolní Hradiště, požární ochrana Dolní Hradiště, stabilní hasicí zařízení Dolní Hradiště, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Hradiště, automatický hasicí systém Dolní Hradiště, samočinný hasicí systém Dolní Hradiště, hasit CO2 Dolní Hradiště, hasit oxid uhličitý Dolní Hradiště, hasit s inergen Dolní Hradiště, čisté hasivo Dolní Hradiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Hradiště, vodní hasící přístroj Dolní Hradiště, sněhový hasící přístroj Dolní Hradiště, pěnový hasící přístroj Dolní Hradiště, požární zabezpečení Dolní Hradiště, požární bezpečnost Dolní Hradiště, protipožární ochrana Dolní Hradiště, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Hradiště, hasící syytémy serverovny Dolní Hradiště,hasící filter Dolní Hradiště, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Hradiště, hasící systémy pro autobusy Dolní Hradiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.