Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Hrachovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Hrachovice, hasicí přístroje Dolní Hrachovice, školení na hasicí přístroje Dolní Hrachovice, prodej hasicích systémů Dolní Hrachovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Hrachovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Hrachovice, Tepostop Dolní Hrachovice, firestop Dolní Hrachovice, hasicí systémy Dolní Hrachovice, hasicí zařízení Dolní Hrachovice, hasicí přístroje Dolní Hrachovice, požární ochrana Dolní Hrachovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Hrachovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Hrachovice, automatický hasicí systém Dolní Hrachovice, samočinný hasicí systém Dolní Hrachovice, hasit CO2 Dolní Hrachovice, hasit oxid uhličitý Dolní Hrachovice, hasit s inergen Dolní Hrachovice, čisté hasivo Dolní Hrachovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Hrachovice, vodní hasící přístroj Dolní Hrachovice, sněhový hasící přístroj Dolní Hrachovice, pěnový hasící přístroj Dolní Hrachovice, požární zabezpečení Dolní Hrachovice, požární bezpečnost Dolní Hrachovice, protipožární ochrana Dolní Hrachovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Hrachovice, hasící syytémy serverovny Dolní Hrachovice,hasící filter Dolní Hrachovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Hrachovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Hrachovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.