Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Heřmanice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Heřmanice, hasicí přístroje Dolní Heřmanice, školení na hasicí přístroje Dolní Heřmanice, prodej hasicích systémů Dolní Heřmanice, prodej hasicích přístrojů Dolní Heřmanice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Heřmanice, Tepostop Dolní Heřmanice, firestop Dolní Heřmanice, hasicí systémy Dolní Heřmanice, hasicí zařízení Dolní Heřmanice, hasicí přístroje Dolní Heřmanice, požární ochrana Dolní Heřmanice, stabilní hasicí zařízení Dolní Heřmanice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Heřmanice, automatický hasicí systém Dolní Heřmanice, samočinný hasicí systém Dolní Heřmanice, hasit CO2 Dolní Heřmanice, hasit oxid uhličitý Dolní Heřmanice, hasit s inergen Dolní Heřmanice, čisté hasivo Dolní Heřmanice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Heřmanice, vodní hasící přístroj Dolní Heřmanice, sněhový hasící přístroj Dolní Heřmanice, pěnový hasící přístroj Dolní Heřmanice, požární zabezpečení Dolní Heřmanice, požární bezpečnost Dolní Heřmanice, protipožární ochrana Dolní Heřmanice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Heřmanice, hasící syytémy serverovny Dolní Heřmanice,hasící filter Dolní Heřmanice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Heřmanice, hasící systémy pro autobusy Dolní Heřmanice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.