Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Hbity

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Hbity, hasicí přístroje Dolní Hbity, školení na hasicí přístroje Dolní Hbity, prodej hasicích systémů Dolní Hbity, prodej hasicích přístrojů Dolní Hbity, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Hbity, Tepostop Dolní Hbity, firestop Dolní Hbity, hasicí systémy Dolní Hbity, hasicí zařízení Dolní Hbity, hasicí přístroje Dolní Hbity, požární ochrana Dolní Hbity, stabilní hasicí zařízení Dolní Hbity, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Hbity, automatický hasicí systém Dolní Hbity, samočinný hasicí systém Dolní Hbity, hasit CO2 Dolní Hbity, hasit oxid uhličitý Dolní Hbity, hasit s inergen Dolní Hbity, čisté hasivo Dolní Hbity, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Hbity, vodní hasící přístroj Dolní Hbity, sněhový hasící přístroj Dolní Hbity, pěnový hasící přístroj Dolní Hbity, požární zabezpečení Dolní Hbity, požární bezpečnost Dolní Hbity, protipožární ochrana Dolní Hbity, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Hbity, hasící syytémy serverovny Dolní Hbity,hasící filter Dolní Hbity, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Hbity, hasící systémy pro autobusy Dolní Hbity, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.