Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Habartice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Habartice, hasicí přístroje Dolní Habartice, školení na hasicí přístroje Dolní Habartice, prodej hasicích systémů Dolní Habartice, prodej hasicích přístrojů Dolní Habartice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Habartice, Tepostop Dolní Habartice, firestop Dolní Habartice, hasicí systémy Dolní Habartice, hasicí zařízení Dolní Habartice, hasicí přístroje Dolní Habartice, požární ochrana Dolní Habartice, stabilní hasicí zařízení Dolní Habartice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Habartice, automatický hasicí systém Dolní Habartice, samočinný hasicí systém Dolní Habartice, hasit CO2 Dolní Habartice, hasit oxid uhličitý Dolní Habartice, hasit s inergen Dolní Habartice, čisté hasivo Dolní Habartice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Habartice, vodní hasící přístroj Dolní Habartice, sněhový hasící přístroj Dolní Habartice, pěnový hasící přístroj Dolní Habartice, požární zabezpečení Dolní Habartice, požární bezpečnost Dolní Habartice, protipožární ochrana Dolní Habartice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Habartice, hasící syytémy serverovny Dolní Habartice,hasící filter Dolní Habartice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Habartice, hasící systémy pro autobusy Dolní Habartice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.