Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Dvůr

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Dvůr, hasicí přístroje Dolní Dvůr, školení na hasicí přístroje Dolní Dvůr, prodej hasicích systémů Dolní Dvůr, prodej hasicích přístrojů Dolní Dvůr, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Dvůr, Tepostop Dolní Dvůr, firestop Dolní Dvůr, hasicí systémy Dolní Dvůr, hasicí zařízení Dolní Dvůr, hasicí přístroje Dolní Dvůr, požární ochrana Dolní Dvůr, stabilní hasicí zařízení Dolní Dvůr, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Dvůr, automatický hasicí systém Dolní Dvůr, samočinný hasicí systém Dolní Dvůr, hasit CO2 Dolní Dvůr, hasit oxid uhličitý Dolní Dvůr, hasit s inergen Dolní Dvůr, čisté hasivo Dolní Dvůr, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Dvůr, vodní hasící přístroj Dolní Dvůr, sněhový hasící přístroj Dolní Dvůr, pěnový hasící přístroj Dolní Dvůr, požární zabezpečení Dolní Dvůr, požární bezpečnost Dolní Dvůr, protipožární ochrana Dolní Dvůr, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Dvůr, hasící syytémy serverovny Dolní Dvůr,hasící filter Dolní Dvůr, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Dvůr, hasící systémy pro autobusy Dolní Dvůr, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.