Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Dvořiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Dvořiště, hasicí přístroje Dolní Dvořiště, školení na hasicí přístroje Dolní Dvořiště, prodej hasicích systémů Dolní Dvořiště, prodej hasicích přístrojů Dolní Dvořiště, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Dvořiště, Tepostop Dolní Dvořiště, firestop Dolní Dvořiště, hasicí systémy Dolní Dvořiště, hasicí zařízení Dolní Dvořiště, hasicí přístroje Dolní Dvořiště, požární ochrana Dolní Dvořiště, stabilní hasicí zařízení Dolní Dvořiště, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Dvořiště, automatický hasicí systém Dolní Dvořiště, samočinný hasicí systém Dolní Dvořiště, hasit CO2 Dolní Dvořiště, hasit oxid uhličitý Dolní Dvořiště, hasit s inergen Dolní Dvořiště, čisté hasivo Dolní Dvořiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Dvořiště, vodní hasící přístroj Dolní Dvořiště, sněhový hasící přístroj Dolní Dvořiště, pěnový hasící přístroj Dolní Dvořiště, požární zabezpečení Dolní Dvořiště, požární bezpečnost Dolní Dvořiště, protipožární ochrana Dolní Dvořiště, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Dvořiště, hasící syytémy serverovny Dolní Dvořiště,hasící filter Dolní Dvořiště, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Dvořiště, hasící systémy pro autobusy Dolní Dvořiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.