Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Dunajovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Dunajovice, hasicí přístroje Dolní Dunajovice, školení na hasicí přístroje Dolní Dunajovice, prodej hasicích systémů Dolní Dunajovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Dunajovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Dunajovice, Tepostop Dolní Dunajovice, firestop Dolní Dunajovice, hasicí systémy Dolní Dunajovice, hasicí zařízení Dolní Dunajovice, hasicí přístroje Dolní Dunajovice, požární ochrana Dolní Dunajovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Dunajovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Dunajovice, automatický hasicí systém Dolní Dunajovice, samočinný hasicí systém Dolní Dunajovice, hasit CO2 Dolní Dunajovice, hasit oxid uhličitý Dolní Dunajovice, hasit s inergen Dolní Dunajovice, čisté hasivo Dolní Dunajovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Dunajovice, vodní hasící přístroj Dolní Dunajovice, sněhový hasící přístroj Dolní Dunajovice, pěnový hasící přístroj Dolní Dunajovice, požární zabezpečení Dolní Dunajovice, požární bezpečnost Dolní Dunajovice, protipožární ochrana Dolní Dunajovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Dunajovice, hasící syytémy serverovny Dolní Dunajovice,hasící filter Dolní Dunajovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Dunajovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Dunajovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.