Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Dubňany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Dubňany, hasicí přístroje Dolní Dubňany, školení na hasicí přístroje Dolní Dubňany, prodej hasicích systémů Dolní Dubňany, prodej hasicích přístrojů Dolní Dubňany, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Dubňany, Tepostop Dolní Dubňany, firestop Dolní Dubňany, hasicí systémy Dolní Dubňany, hasicí zařízení Dolní Dubňany, hasicí přístroje Dolní Dubňany, požární ochrana Dolní Dubňany, stabilní hasicí zařízení Dolní Dubňany, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Dubňany, automatický hasicí systém Dolní Dubňany, samočinný hasicí systém Dolní Dubňany, hasit CO2 Dolní Dubňany, hasit oxid uhličitý Dolní Dubňany, hasit s inergen Dolní Dubňany, čisté hasivo Dolní Dubňany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Dubňany, vodní hasící přístroj Dolní Dubňany, sněhový hasící přístroj Dolní Dubňany, pěnový hasící přístroj Dolní Dubňany, požární zabezpečení Dolní Dubňany, požární bezpečnost Dolní Dubňany, protipožární ochrana Dolní Dubňany, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Dubňany, hasící syytémy serverovny Dolní Dubňany,hasící filter Dolní Dubňany, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Dubňany, hasící systémy pro autobusy Dolní Dubňany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.