Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Domaslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Domaslavice, hasicí přístroje Dolní Domaslavice, školení na hasicí přístroje Dolní Domaslavice, prodej hasicích systémů Dolní Domaslavice, prodej hasicích přístrojů Dolní Domaslavice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Domaslavice, Tepostop Dolní Domaslavice, firestop Dolní Domaslavice, hasicí systémy Dolní Domaslavice, hasicí zařízení Dolní Domaslavice, hasicí přístroje Dolní Domaslavice, požární ochrana Dolní Domaslavice, stabilní hasicí zařízení Dolní Domaslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Domaslavice, automatický hasicí systém Dolní Domaslavice, samočinný hasicí systém Dolní Domaslavice, hasit CO2 Dolní Domaslavice, hasit oxid uhličitý Dolní Domaslavice, hasit s inergen Dolní Domaslavice, čisté hasivo Dolní Domaslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Domaslavice, vodní hasící přístroj Dolní Domaslavice, sněhový hasící přístroj Dolní Domaslavice, pěnový hasící přístroj Dolní Domaslavice, požární zabezpečení Dolní Domaslavice, požární bezpečnost Dolní Domaslavice, protipožární ochrana Dolní Domaslavice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Domaslavice, hasící syytémy serverovny Dolní Domaslavice,hasící filter Dolní Domaslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Domaslavice, hasící systémy pro autobusy Dolní Domaslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.