Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Dobrouč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Dobrouč, hasicí přístroje Dolní Dobrouč, školení na hasicí přístroje Dolní Dobrouč, prodej hasicích systémů Dolní Dobrouč, prodej hasicích přístrojů Dolní Dobrouč, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Dobrouč, Tepostop Dolní Dobrouč, firestop Dolní Dobrouč, hasicí systémy Dolní Dobrouč, hasicí zařízení Dolní Dobrouč, hasicí přístroje Dolní Dobrouč, požární ochrana Dolní Dobrouč, stabilní hasicí zařízení Dolní Dobrouč, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Dobrouč, automatický hasicí systém Dolní Dobrouč, samočinný hasicí systém Dolní Dobrouč, hasit CO2 Dolní Dobrouč, hasit oxid uhličitý Dolní Dobrouč, hasit s inergen Dolní Dobrouč, čisté hasivo Dolní Dobrouč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Dobrouč, vodní hasící přístroj Dolní Dobrouč, sněhový hasící přístroj Dolní Dobrouč, pěnový hasící přístroj Dolní Dobrouč, požární zabezpečení Dolní Dobrouč, požární bezpečnost Dolní Dobrouč, protipožární ochrana Dolní Dobrouč, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Dobrouč, hasící syytémy serverovny Dolní Dobrouč,hasící filter Dolní Dobrouč, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Dobrouč, hasící systémy pro autobusy Dolní Dobrouč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.