Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Čermná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Čermná, hasicí přístroje Dolní Čermná, školení na hasicí přístroje Dolní Čermná, prodej hasicích systémů Dolní Čermná, prodej hasicích přístrojů Dolní Čermná, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Čermná, Tepostop Dolní Čermná, firestop Dolní Čermná, hasicí systémy Dolní Čermná, hasicí zařízení Dolní Čermná, hasicí přístroje Dolní Čermná, požární ochrana Dolní Čermná, stabilní hasicí zařízení Dolní Čermná, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Čermná, automatický hasicí systém Dolní Čermná, samočinný hasicí systém Dolní Čermná, hasit CO2 Dolní Čermná, hasit oxid uhličitý Dolní Čermná, hasit s inergen Dolní Čermná, čisté hasivo Dolní Čermná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Čermná, vodní hasící přístroj Dolní Čermná, sněhový hasící přístroj Dolní Čermná, pěnový hasící přístroj Dolní Čermná, požární zabezpečení Dolní Čermná, požární bezpečnost Dolní Čermná, protipožární ochrana Dolní Čermná, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Čermná, hasící syytémy serverovny Dolní Čermná,hasící filter Dolní Čermná, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Čermná, hasící systémy pro autobusy Dolní Čermná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.