Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Cerekev

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Cerekev, hasicí přístroje Dolní Cerekev, školení na hasicí přístroje Dolní Cerekev, prodej hasicích systémů Dolní Cerekev, prodej hasicích přístrojů Dolní Cerekev, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Cerekev, Tepostop Dolní Cerekev, firestop Dolní Cerekev, hasicí systémy Dolní Cerekev, hasicí zařízení Dolní Cerekev, hasicí přístroje Dolní Cerekev, požární ochrana Dolní Cerekev, stabilní hasicí zařízení Dolní Cerekev, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Cerekev, automatický hasicí systém Dolní Cerekev, samočinný hasicí systém Dolní Cerekev, hasit CO2 Dolní Cerekev, hasit oxid uhličitý Dolní Cerekev, hasit s inergen Dolní Cerekev, čisté hasivo Dolní Cerekev, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Cerekev, vodní hasící přístroj Dolní Cerekev, sněhový hasící přístroj Dolní Cerekev, pěnový hasící přístroj Dolní Cerekev, požární zabezpečení Dolní Cerekev, požární bezpečnost Dolní Cerekev, protipožární ochrana Dolní Cerekev, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Cerekev, hasící syytémy serverovny Dolní Cerekev,hasící filter Dolní Cerekev, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Cerekev, hasící systémy pro autobusy Dolní Cerekev, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.