Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bukovsko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bukovsko, hasicí přístroje Dolní Bukovsko, školení na hasicí přístroje Dolní Bukovsko, prodej hasicích systémů Dolní Bukovsko, prodej hasicích přístrojů Dolní Bukovsko, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bukovsko, Tepostop Dolní Bukovsko, firestop Dolní Bukovsko, hasicí systémy Dolní Bukovsko, hasicí zařízení Dolní Bukovsko, hasicí přístroje Dolní Bukovsko, požární ochrana Dolní Bukovsko, stabilní hasicí zařízení Dolní Bukovsko, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bukovsko, automatický hasicí systém Dolní Bukovsko, samočinný hasicí systém Dolní Bukovsko, hasit CO2 Dolní Bukovsko, hasit oxid uhličitý Dolní Bukovsko, hasit s inergen Dolní Bukovsko, čisté hasivo Dolní Bukovsko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bukovsko, vodní hasící přístroj Dolní Bukovsko, sněhový hasící přístroj Dolní Bukovsko, pěnový hasící přístroj Dolní Bukovsko, požární zabezpečení Dolní Bukovsko, požární bezpečnost Dolní Bukovsko, protipožární ochrana Dolní Bukovsko, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bukovsko, hasící syytémy serverovny Dolní Bukovsko,hasící filter Dolní Bukovsko, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bukovsko, hasící systémy pro autobusy Dolní Bukovsko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.