Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Břežany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Břežany, hasicí přístroje Dolní Břežany, školení na hasicí přístroje Dolní Břežany, prodej hasicích systémů Dolní Břežany, prodej hasicích přístrojů Dolní Břežany, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Břežany, Tepostop Dolní Břežany, firestop Dolní Břežany, hasicí systémy Dolní Břežany, hasicí zařízení Dolní Břežany, hasicí přístroje Dolní Břežany, požární ochrana Dolní Břežany, stabilní hasicí zařízení Dolní Břežany, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Břežany, automatický hasicí systém Dolní Břežany, samočinný hasicí systém Dolní Břežany, hasit CO2 Dolní Břežany, hasit oxid uhličitý Dolní Břežany, hasit s inergen Dolní Břežany, čisté hasivo Dolní Břežany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Břežany, vodní hasící přístroj Dolní Břežany, sněhový hasící přístroj Dolní Břežany, pěnový hasící přístroj Dolní Břežany, požární zabezpečení Dolní Břežany, požární bezpečnost Dolní Břežany, protipožární ochrana Dolní Břežany, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Břežany, hasící syytémy serverovny Dolní Břežany,hasící filter Dolní Břežany, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Břežany, hasící systémy pro autobusy Dolní Břežany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.