Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Branná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Branná, hasicí přístroje Dolní Branná, školení na hasicí přístroje Dolní Branná, prodej hasicích systémů Dolní Branná, prodej hasicích přístrojů Dolní Branná, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Branná, Tepostop Dolní Branná, firestop Dolní Branná, hasicí systémy Dolní Branná, hasicí zařízení Dolní Branná, hasicí přístroje Dolní Branná, požární ochrana Dolní Branná, stabilní hasicí zařízení Dolní Branná, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Branná, automatický hasicí systém Dolní Branná, samočinný hasicí systém Dolní Branná, hasit CO2 Dolní Branná, hasit oxid uhličitý Dolní Branná, hasit s inergen Dolní Branná, čisté hasivo Dolní Branná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Branná, vodní hasící přístroj Dolní Branná, sněhový hasící přístroj Dolní Branná, pěnový hasící přístroj Dolní Branná, požární zabezpečení Dolní Branná, požární bezpečnost Dolní Branná, protipožární ochrana Dolní Branná, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Branná, hasící syytémy serverovny Dolní Branná,hasící filter Dolní Branná, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Branná, hasící systémy pro autobusy Dolní Branná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.