Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bousov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bousov, hasicí přístroje Dolní Bousov, školení na hasicí přístroje Dolní Bousov, prodej hasicích systémů Dolní Bousov, prodej hasicích přístrojů Dolní Bousov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bousov, Tepostop Dolní Bousov, firestop Dolní Bousov, hasicí systémy Dolní Bousov, hasicí zařízení Dolní Bousov, hasicí přístroje Dolní Bousov, požární ochrana Dolní Bousov, stabilní hasicí zařízení Dolní Bousov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bousov, automatický hasicí systém Dolní Bousov, samočinný hasicí systém Dolní Bousov, hasit CO2 Dolní Bousov, hasit oxid uhličitý Dolní Bousov, hasit s inergen Dolní Bousov, čisté hasivo Dolní Bousov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bousov, vodní hasící přístroj Dolní Bousov, sněhový hasící přístroj Dolní Bousov, pěnový hasící přístroj Dolní Bousov, požární zabezpečení Dolní Bousov, požární bezpečnost Dolní Bousov, protipožární ochrana Dolní Bousov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bousov, hasící syytémy serverovny Dolní Bousov,hasící filter Dolní Bousov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bousov, hasící systémy pro autobusy Dolní Bousov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.