Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bojanovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bojanovice, hasicí přístroje Dolní Bojanovice, školení na hasicí přístroje Dolní Bojanovice, prodej hasicích systémů Dolní Bojanovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Bojanovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bojanovice, Tepostop Dolní Bojanovice, firestop Dolní Bojanovice, hasicí systémy Dolní Bojanovice, hasicí zařízení Dolní Bojanovice, hasicí přístroje Dolní Bojanovice, požární ochrana Dolní Bojanovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Bojanovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bojanovice, automatický hasicí systém Dolní Bojanovice, samočinný hasicí systém Dolní Bojanovice, hasit CO2 Dolní Bojanovice, hasit oxid uhličitý Dolní Bojanovice, hasit s inergen Dolní Bojanovice, čisté hasivo Dolní Bojanovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bojanovice, vodní hasící přístroj Dolní Bojanovice, sněhový hasící přístroj Dolní Bojanovice, pěnový hasící přístroj Dolní Bojanovice, požární zabezpečení Dolní Bojanovice, požární bezpečnost Dolní Bojanovice, protipožární ochrana Dolní Bojanovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bojanovice, hasící syytémy serverovny Dolní Bojanovice,hasící filter Dolní Bojanovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bojanovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Bojanovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.