Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bezděkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bezděkov, hasicí přístroje Dolní Bezděkov, školení na hasicí přístroje Dolní Bezděkov, prodej hasicích systémů Dolní Bezděkov, prodej hasicích přístrojů Dolní Bezděkov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bezděkov, Tepostop Dolní Bezděkov, firestop Dolní Bezděkov, hasicí systémy Dolní Bezděkov, hasicí zařízení Dolní Bezděkov, hasicí přístroje Dolní Bezděkov, požární ochrana Dolní Bezděkov, stabilní hasicí zařízení Dolní Bezděkov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bezděkov, automatický hasicí systém Dolní Bezděkov, samočinný hasicí systém Dolní Bezděkov, hasit CO2 Dolní Bezděkov, hasit oxid uhličitý Dolní Bezděkov, hasit s inergen Dolní Bezděkov, čisté hasivo Dolní Bezděkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bezděkov, vodní hasící přístroj Dolní Bezděkov, sněhový hasící přístroj Dolní Bezděkov, pěnový hasící přístroj Dolní Bezděkov, požární zabezpečení Dolní Bezděkov, požární bezpečnost Dolní Bezděkov, protipožární ochrana Dolní Bezděkov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bezděkov, hasící syytémy serverovny Dolní Bezděkov,hasící filter Dolní Bezděkov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bezděkov, hasící systémy pro autobusy Dolní Bezděkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.