Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Beřkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Beřkovice, hasicí přístroje Dolní Beřkovice, školení na hasicí přístroje Dolní Beřkovice, prodej hasicích systémů Dolní Beřkovice, prodej hasicích přístrojů Dolní Beřkovice, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Beřkovice, Tepostop Dolní Beřkovice, firestop Dolní Beřkovice, hasicí systémy Dolní Beřkovice, hasicí zařízení Dolní Beřkovice, hasicí přístroje Dolní Beřkovice, požární ochrana Dolní Beřkovice, stabilní hasicí zařízení Dolní Beřkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Beřkovice, automatický hasicí systém Dolní Beřkovice, samočinný hasicí systém Dolní Beřkovice, hasit CO2 Dolní Beřkovice, hasit oxid uhličitý Dolní Beřkovice, hasit s inergen Dolní Beřkovice, čisté hasivo Dolní Beřkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Beřkovice, vodní hasící přístroj Dolní Beřkovice, sněhový hasící přístroj Dolní Beřkovice, pěnový hasící přístroj Dolní Beřkovice, požární zabezpečení Dolní Beřkovice, požární bezpečnost Dolní Beřkovice, protipožární ochrana Dolní Beřkovice, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Beřkovice, hasící syytémy serverovny Dolní Beřkovice,hasící filter Dolní Beřkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Beřkovice, hasící systémy pro autobusy Dolní Beřkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.