Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Benešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Benešov, hasicí přístroje Dolní Benešov, školení na hasicí přístroje Dolní Benešov, prodej hasicích systémů Dolní Benešov, prodej hasicích přístrojů Dolní Benešov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Benešov, Tepostop Dolní Benešov, firestop Dolní Benešov, hasicí systémy Dolní Benešov, hasicí zařízení Dolní Benešov, hasicí přístroje Dolní Benešov, požární ochrana Dolní Benešov, stabilní hasicí zařízení Dolní Benešov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Benešov, automatický hasicí systém Dolní Benešov, samočinný hasicí systém Dolní Benešov, hasit CO2 Dolní Benešov, hasit oxid uhličitý Dolní Benešov, hasit s inergen Dolní Benešov, čisté hasivo Dolní Benešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Benešov, vodní hasící přístroj Dolní Benešov, sněhový hasící přístroj Dolní Benešov, pěnový hasící přístroj Dolní Benešov, požární zabezpečení Dolní Benešov, požární bezpečnost Dolní Benešov, protipožární ochrana Dolní Benešov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Benešov, hasící syytémy serverovny Dolní Benešov,hasící filter Dolní Benešov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Benešov, hasící systémy pro autobusy Dolní Benešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.