Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bělá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bělá, hasicí přístroje Dolní Bělá, školení na hasicí přístroje Dolní Bělá, prodej hasicích systémů Dolní Bělá, prodej hasicích přístrojů Dolní Bělá, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bělá, Tepostop Dolní Bělá, firestop Dolní Bělá, hasicí systémy Dolní Bělá, hasicí zařízení Dolní Bělá, hasicí přístroje Dolní Bělá, požární ochrana Dolní Bělá, stabilní hasicí zařízení Dolní Bělá, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bělá, automatický hasicí systém Dolní Bělá, samočinný hasicí systém Dolní Bělá, hasit CO2 Dolní Bělá, hasit oxid uhličitý Dolní Bělá, hasit s inergen Dolní Bělá, čisté hasivo Dolní Bělá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bělá, vodní hasící přístroj Dolní Bělá, sněhový hasící přístroj Dolní Bělá, pěnový hasící přístroj Dolní Bělá, požární zabezpečení Dolní Bělá, požární bezpečnost Dolní Bělá, protipožární ochrana Dolní Bělá, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bělá, hasící syytémy serverovny Dolní Bělá,hasící filter Dolní Bělá, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bělá, hasící systémy pro autobusy Dolní Bělá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.