Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Bečva

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Bečva, hasicí přístroje Dolní Bečva, školení na hasicí přístroje Dolní Bečva, prodej hasicích systémů Dolní Bečva, prodej hasicích přístrojů Dolní Bečva, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Bečva, Tepostop Dolní Bečva, firestop Dolní Bečva, hasicí systémy Dolní Bečva, hasicí zařízení Dolní Bečva, hasicí přístroje Dolní Bečva, požární ochrana Dolní Bečva, stabilní hasicí zařízení Dolní Bečva, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Bečva, automatický hasicí systém Dolní Bečva, samočinný hasicí systém Dolní Bečva, hasit CO2 Dolní Bečva, hasit oxid uhličitý Dolní Bečva, hasit s inergen Dolní Bečva, čisté hasivo Dolní Bečva, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Bečva, vodní hasící přístroj Dolní Bečva, sněhový hasící přístroj Dolní Bečva, pěnový hasící přístroj Dolní Bečva, požární zabezpečení Dolní Bečva, požární bezpečnost Dolní Bečva, protipožární ochrana Dolní Bečva, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Bečva, hasící syytémy serverovny Dolní Bečva,hasící filter Dolní Bečva, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Bečva, hasící systémy pro autobusy Dolní Bečva, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.