Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolenice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolenice, hasicí přístroje Dolenice, školení na hasicí přístroje Dolenice, prodej hasicích systémů Dolenice, prodej hasicích přístrojů Dolenice, hasiva a hasicí příslušenství Dolenice, Tepostop Dolenice, firestop Dolenice, hasicí systémy Dolenice, hasicí zařízení Dolenice, hasicí přístroje Dolenice, požární ochrana Dolenice, stabilní hasicí zařízení Dolenice, lokální stabilní hasicí zařízení Dolenice, automatický hasicí systém Dolenice, samočinný hasicí systém Dolenice, hasit CO2 Dolenice, hasit oxid uhličitý Dolenice, hasit s inergen Dolenice, čisté hasivo Dolenice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolenice, vodní hasící přístroj Dolenice, sněhový hasící přístroj Dolenice, pěnový hasící přístroj Dolenice, požární zabezpečení Dolenice, požární bezpečnost Dolenice, protipožární ochrana Dolenice, servisní organizace hasících přístrojů Dolenice, hasící syytémy serverovny Dolenice,hasící filter Dolenice, hasící přístroje pro cnc stroje Dolenice, hasící systémy pro autobusy Dolenice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.