Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolce, hasicí přístroje Dolce, školení na hasicí přístroje Dolce, prodej hasicích systémů Dolce, prodej hasicích přístrojů Dolce, hasiva a hasicí příslušenství Dolce, Tepostop Dolce, firestop Dolce, hasicí systémy Dolce, hasicí zařízení Dolce, hasicí přístroje Dolce, požární ochrana Dolce, stabilní hasicí zařízení Dolce, lokální stabilní hasicí zařízení Dolce, automatický hasicí systém Dolce, samočinný hasicí systém Dolce, hasit CO2 Dolce, hasit oxid uhličitý Dolce, hasit s inergen Dolce, čisté hasivo Dolce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolce, vodní hasící přístroj Dolce, sněhový hasící přístroj Dolce, pěnový hasící přístroj Dolce, požární zabezpečení Dolce, požární bezpečnost Dolce, protipožární ochrana Dolce, servisní organizace hasících přístrojů Dolce, hasící syytémy serverovny Dolce,hasící filter Dolce, hasící přístroje pro cnc stroje Dolce, hasící systémy pro autobusy Dolce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.