Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolany, hasicí přístroje Dolany, školení na hasicí přístroje Dolany, prodej hasicích systémů Dolany, prodej hasicích přístrojů Dolany, hasiva a hasicí příslušenství Dolany, Tepostop Dolany, firestop Dolany, hasicí systémy Dolany, hasicí zařízení Dolany, hasicí přístroje Dolany, požární ochrana Dolany, stabilní hasicí zařízení Dolany, lokální stabilní hasicí zařízení Dolany, automatický hasicí systém Dolany, samočinný hasicí systém Dolany, hasit CO2 Dolany, hasit oxid uhličitý Dolany, hasit s inergen Dolany, čisté hasivo Dolany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolany, vodní hasící přístroj Dolany, sněhový hasící přístroj Dolany, pěnový hasící přístroj Dolany, požární zabezpečení Dolany, požární bezpečnost Dolany, protipožární ochrana Dolany, servisní organizace hasících přístrojů Dolany, hasící syytémy serverovny Dolany,hasící filter Dolany, hasící přístroje pro cnc stroje Dolany, hasící systémy pro autobusy Dolany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.