Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolánky nad Ohří

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolánky nad Ohří, hasicí přístroje Dolánky nad Ohří, školení na hasicí přístroje Dolánky nad Ohří, prodej hasicích systémů Dolánky nad Ohří, prodej hasicích přístrojů Dolánky nad Ohří, hasiva a hasicí příslušenství Dolánky nad Ohří, Tepostop Dolánky nad Ohří, firestop Dolánky nad Ohří, hasicí systémy Dolánky nad Ohří, hasicí zařízení Dolánky nad Ohří, hasicí přístroje Dolánky nad Ohří, požární ochrana Dolánky nad Ohří, stabilní hasicí zařízení Dolánky nad Ohří, lokální stabilní hasicí zařízení Dolánky nad Ohří, automatický hasicí systém Dolánky nad Ohří, samočinný hasicí systém Dolánky nad Ohří, hasit CO2 Dolánky nad Ohří, hasit oxid uhličitý Dolánky nad Ohří, hasit s inergen Dolánky nad Ohří, čisté hasivo Dolánky nad Ohří, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolánky nad Ohří, vodní hasící přístroj Dolánky nad Ohří, sněhový hasící přístroj Dolánky nad Ohří, pěnový hasící přístroj Dolánky nad Ohří, požární zabezpečení Dolánky nad Ohří, požární bezpečnost Dolánky nad Ohří, protipožární ochrana Dolánky nad Ohří, servisní organizace hasících přístrojů Dolánky nad Ohří, hasící syytémy serverovny Dolánky nad Ohří,hasící filter Dolánky nad Ohří, hasící přístroje pro cnc stroje Dolánky nad Ohří, hasící systémy pro autobusy Dolánky nad Ohří, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.