Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doksy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doksy, hasicí přístroje Doksy, školení na hasicí přístroje Doksy, prodej hasicích systémů Doksy, prodej hasicích přístrojů Doksy, hasiva a hasicí příslušenství Doksy, Tepostop Doksy, firestop Doksy, hasicí systémy Doksy, hasicí zařízení Doksy, hasicí přístroje Doksy, požární ochrana Doksy, stabilní hasicí zařízení Doksy, lokální stabilní hasicí zařízení Doksy, automatický hasicí systém Doksy, samočinný hasicí systém Doksy, hasit CO2 Doksy, hasit oxid uhličitý Doksy, hasit s inergen Doksy, čisté hasivo Doksy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doksy, vodní hasící přístroj Doksy, sněhový hasící přístroj Doksy, pěnový hasící přístroj Doksy, požární zabezpečení Doksy, požární bezpečnost Doksy, protipožární ochrana Doksy, servisní organizace hasících přístrojů Doksy, hasící syytémy serverovny Doksy,hasící filter Doksy, hasící přístroje pro cnc stroje Doksy, hasící systémy pro autobusy Doksy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.