Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Doksany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Doksany, hasicí přístroje Doksany, školení na hasicí přístroje Doksany, prodej hasicích systémů Doksany, prodej hasicích přístrojů Doksany, hasiva a hasicí příslušenství Doksany, Tepostop Doksany, firestop Doksany, hasicí systémy Doksany, hasicí zařízení Doksany, hasicí přístroje Doksany, požární ochrana Doksany, stabilní hasicí zařízení Doksany, lokální stabilní hasicí zařízení Doksany, automatický hasicí systém Doksany, samočinný hasicí systém Doksany, hasit CO2 Doksany, hasit oxid uhličitý Doksany, hasit s inergen Doksany, čisté hasivo Doksany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Doksany, vodní hasící přístroj Doksany, sněhový hasící přístroj Doksany, pěnový hasící přístroj Doksany, požární zabezpečení Doksany, požární bezpečnost Doksany, protipožární ochrana Doksany, servisní organizace hasících přístrojů Doksany, hasící syytémy serverovny Doksany,hasící filter Doksany, hasící přístroje pro cnc stroje Doksany, hasící systémy pro autobusy Doksany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.