Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dohalice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dohalice, hasicí přístroje Dohalice, školení na hasicí přístroje Dohalice, prodej hasicích systémů Dohalice, prodej hasicích přístrojů Dohalice, hasiva a hasicí příslušenství Dohalice, Tepostop Dohalice, firestop Dohalice, hasicí systémy Dohalice, hasicí zařízení Dohalice, hasicí přístroje Dohalice, požární ochrana Dohalice, stabilní hasicí zařízení Dohalice, lokální stabilní hasicí zařízení Dohalice, automatický hasicí systém Dohalice, samočinný hasicí systém Dohalice, hasit CO2 Dohalice, hasit oxid uhličitý Dohalice, hasit s inergen Dohalice, čisté hasivo Dohalice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dohalice, vodní hasící přístroj Dohalice, sněhový hasící přístroj Dohalice, pěnový hasící přístroj Dohalice, požární zabezpečení Dohalice, požární bezpečnost Dohalice, protipožární ochrana Dohalice, servisní organizace hasících přístrojů Dohalice, hasící syytémy serverovny Dohalice,hasící filter Dohalice, hasící přístroje pro cnc stroje Dohalice, hasící systémy pro autobusy Dohalice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.