Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobšín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobšín, hasicí přístroje Dobšín, školení na hasicí přístroje Dobšín, prodej hasicích systémů Dobšín, prodej hasicích přístrojů Dobšín, hasiva a hasicí příslušenství Dobšín, Tepostop Dobšín, firestop Dobšín, hasicí systémy Dobšín, hasicí zařízení Dobšín, hasicí přístroje Dobšín, požární ochrana Dobšín, stabilní hasicí zařízení Dobšín, lokální stabilní hasicí zařízení Dobšín, automatický hasicí systém Dobšín, samočinný hasicí systém Dobšín, hasit CO2 Dobšín, hasit oxid uhličitý Dobšín, hasit s inergen Dobšín, čisté hasivo Dobšín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobšín, vodní hasící přístroj Dobšín, sněhový hasící přístroj Dobšín, pěnový hasící přístroj Dobšín, požární zabezpečení Dobšín, požární bezpečnost Dobšín, protipožární ochrana Dobšín, servisní organizace hasících přístrojů Dobšín, hasící syytémy serverovny Dobšín,hasící filter Dobšín, hasící přístroje pro cnc stroje Dobšín, hasící systémy pro autobusy Dobšín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.