Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobšice, hasicí přístroje Dobšice, školení na hasicí přístroje Dobšice, prodej hasicích systémů Dobšice, prodej hasicích přístrojů Dobšice, hasiva a hasicí příslušenství Dobšice, Tepostop Dobšice, firestop Dobšice, hasicí systémy Dobšice, hasicí zařízení Dobšice, hasicí přístroje Dobšice, požární ochrana Dobšice, stabilní hasicí zařízení Dobšice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobšice, automatický hasicí systém Dobšice, samočinný hasicí systém Dobšice, hasit CO2 Dobšice, hasit oxid uhličitý Dobšice, hasit s inergen Dobšice, čisté hasivo Dobšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobšice, vodní hasící přístroj Dobšice, sněhový hasící přístroj Dobšice, pěnový hasící přístroj Dobšice, požární zabezpečení Dobšice, požární bezpečnost Dobšice, protipožární ochrana Dobšice, servisní organizace hasících přístrojů Dobšice, hasící syytémy serverovny Dobšice,hasící filter Dobšice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobšice, hasící systémy pro autobusy Dobšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.