Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobruška

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobruška, hasicí přístroje Dobruška, školení na hasicí přístroje Dobruška, prodej hasicích systémů Dobruška, prodej hasicích přístrojů Dobruška, hasiva a hasicí příslušenství Dobruška, Tepostop Dobruška, firestop Dobruška, hasicí systémy Dobruška, hasicí zařízení Dobruška, hasicí přístroje Dobruška, požární ochrana Dobruška, stabilní hasicí zařízení Dobruška, lokální stabilní hasicí zařízení Dobruška, automatický hasicí systém Dobruška, samočinný hasicí systém Dobruška, hasit CO2 Dobruška, hasit oxid uhličitý Dobruška, hasit s inergen Dobruška, čisté hasivo Dobruška, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobruška, vodní hasící přístroj Dobruška, sněhový hasící přístroj Dobruška, pěnový hasící přístroj Dobruška, požární zabezpečení Dobruška, požární bezpečnost Dobruška, protipožární ochrana Dobruška, servisní organizace hasících přístrojů Dobruška, hasící syytémy serverovny Dobruška,hasící filter Dobruška, hasící přístroje pro cnc stroje Dobruška, hasící systémy pro autobusy Dobruška, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.