Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobršín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobršín, hasicí přístroje Dobršín, školení na hasicí přístroje Dobršín, prodej hasicích systémů Dobršín, prodej hasicích přístrojů Dobršín, hasiva a hasicí příslušenství Dobršín, Tepostop Dobršín, firestop Dobršín, hasicí systémy Dobršín, hasicí zařízení Dobršín, hasicí přístroje Dobršín, požární ochrana Dobršín, stabilní hasicí zařízení Dobršín, lokální stabilní hasicí zařízení Dobršín, automatický hasicí systém Dobršín, samočinný hasicí systém Dobršín, hasit CO2 Dobršín, hasit oxid uhličitý Dobršín, hasit s inergen Dobršín, čisté hasivo Dobršín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobršín, vodní hasící přístroj Dobršín, sněhový hasící přístroj Dobršín, pěnový hasící přístroj Dobršín, požární zabezpečení Dobršín, požární bezpečnost Dobršín, protipožární ochrana Dobršín, servisní organizace hasících přístrojů Dobršín, hasící syytémy serverovny Dobršín,hasící filter Dobršín, hasící přístroje pro cnc stroje Dobršín, hasící systémy pro autobusy Dobršín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.