Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrovíz

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrovíz, hasicí přístroje Dobrovíz, školení na hasicí přístroje Dobrovíz, prodej hasicích systémů Dobrovíz, prodej hasicích přístrojů Dobrovíz, hasiva a hasicí příslušenství Dobrovíz, Tepostop Dobrovíz, firestop Dobrovíz, hasicí systémy Dobrovíz, hasicí zařízení Dobrovíz, hasicí přístroje Dobrovíz, požární ochrana Dobrovíz, stabilní hasicí zařízení Dobrovíz, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrovíz, automatický hasicí systém Dobrovíz, samočinný hasicí systém Dobrovíz, hasit CO2 Dobrovíz, hasit oxid uhličitý Dobrovíz, hasit s inergen Dobrovíz, čisté hasivo Dobrovíz, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrovíz, vodní hasící přístroj Dobrovíz, sněhový hasící přístroj Dobrovíz, pěnový hasící přístroj Dobrovíz, požární zabezpečení Dobrovíz, požární bezpečnost Dobrovíz, protipožární ochrana Dobrovíz, servisní organizace hasících přístrojů Dobrovíz, hasící syytémy serverovny Dobrovíz,hasící filter Dobrovíz, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrovíz, hasící systémy pro autobusy Dobrovíz, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.