Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobrovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobrovice, hasicí přístroje Dobrovice, školení na hasicí přístroje Dobrovice, prodej hasicích systémů Dobrovice, prodej hasicích přístrojů Dobrovice, hasiva a hasicí příslušenství Dobrovice, Tepostop Dobrovice, firestop Dobrovice, hasicí systémy Dobrovice, hasicí zařízení Dobrovice, hasicí přístroje Dobrovice, požární ochrana Dobrovice, stabilní hasicí zařízení Dobrovice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobrovice, automatický hasicí systém Dobrovice, samočinný hasicí systém Dobrovice, hasit CO2 Dobrovice, hasit oxid uhličitý Dobrovice, hasit s inergen Dobrovice, čisté hasivo Dobrovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobrovice, vodní hasící přístroj Dobrovice, sněhový hasící přístroj Dobrovice, pěnový hasící přístroj Dobrovice, požární zabezpečení Dobrovice, požární bezpečnost Dobrovice, protipožární ochrana Dobrovice, servisní organizace hasících přístrojů Dobrovice, hasící syytémy serverovny Dobrovice,hasící filter Dobrovice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobrovice, hasící systémy pro autobusy Dobrovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.