Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobroutov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobroutov, hasicí přístroje Dobroutov, školení na hasicí přístroje Dobroutov, prodej hasicích systémů Dobroutov, prodej hasicích přístrojů Dobroutov, hasiva a hasicí příslušenství Dobroutov, Tepostop Dobroutov, firestop Dobroutov, hasicí systémy Dobroutov, hasicí zařízení Dobroutov, hasicí přístroje Dobroutov, požární ochrana Dobroutov, stabilní hasicí zařízení Dobroutov, lokální stabilní hasicí zařízení Dobroutov, automatický hasicí systém Dobroutov, samočinný hasicí systém Dobroutov, hasit CO2 Dobroutov, hasit oxid uhličitý Dobroutov, hasit s inergen Dobroutov, čisté hasivo Dobroutov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobroutov, vodní hasící přístroj Dobroutov, sněhový hasící přístroj Dobroutov, pěnový hasící přístroj Dobroutov, požární zabezpečení Dobroutov, požární bezpečnost Dobroutov, protipožární ochrana Dobroutov, servisní organizace hasících přístrojů Dobroutov, hasící syytémy serverovny Dobroutov,hasící filter Dobroutov, hasící přístroje pro cnc stroje Dobroutov, hasící systémy pro autobusy Dobroutov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.