Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dobroslavice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dobroslavice, hasicí přístroje Dobroslavice, školení na hasicí přístroje Dobroslavice, prodej hasicích systémů Dobroslavice, prodej hasicích přístrojů Dobroslavice, hasiva a hasicí příslušenství Dobroslavice, Tepostop Dobroslavice, firestop Dobroslavice, hasicí systémy Dobroslavice, hasicí zařízení Dobroslavice, hasicí přístroje Dobroslavice, požární ochrana Dobroslavice, stabilní hasicí zařízení Dobroslavice, lokální stabilní hasicí zařízení Dobroslavice, automatický hasicí systém Dobroslavice, samočinný hasicí systém Dobroslavice, hasit CO2 Dobroslavice, hasit oxid uhličitý Dobroslavice, hasit s inergen Dobroslavice, čisté hasivo Dobroslavice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dobroslavice, vodní hasící přístroj Dobroslavice, sněhový hasící přístroj Dobroslavice, pěnový hasící přístroj Dobroslavice, požární zabezpečení Dobroslavice, požární bezpečnost Dobroslavice, protipožární ochrana Dobroslavice, servisní organizace hasících přístrojů Dobroslavice, hasící syytémy serverovny Dobroslavice,hasící filter Dobroslavice, hasící přístroje pro cnc stroje Dobroslavice, hasící systémy pro autobusy Dobroslavice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.